hero bg image

ניצחון טכנולוגי במגרש הפיננסי

קרן גידור המתמקדת במסחר באופציות ומניות השוק האמריקאי
השותפות הפרטית פועלת באסטרטגיות קצרות טווח, מגוונות ופיזור נרחב של מניות.
ארתור בן משה, מנהל הקרן
“כחלק מפריצות דרך טכנולוגיות, המציפות אותנו בעשור האחרון. אנחנו רואים את היישומים בהם משנים את כללי המשחק בתחומים רבים. כמי שמעורב ביישומיהם, זו הייתה הזדמנות לייצר ערך עודף, למשקיעים בשוק ההון."
מהנדס אוטומציה. בעל ניסיון רב ובקיאות מעמיקה בטכנולוגיות המסחר האלגוריתמי, מדע הנתונים והבינה המלאכותית.

תשואה עודפת, עקבית ובלתי תלויה במצב השוק

בלב מערכת קבלת ההחלטות של הקרן נעשה שימוש בקבוצות של בינות מלאכותיות, בדומה למבנה ארגוני.
המערכת פועלת על גבי כוחות מחשוב מתקדמים ואוטומטיים המפיקות מסקנות מתוך מאגר נתונים עצום ודינאמי של נתונים פונדמנטליסטיים וטכניים.
אופן היישום החדשני, המבדיל את הקרן מהקרנות המסורתיות, מאפשר להציף יותר הזדמנויות ולנצל אותם באופן מדויק, יעיל ועקבי.

שימוש בטכנולוגיות חומרה ושיטות יישום מתקדמות באופן מדויק ויעיל
קשרים עסקיים עם גורמים מובילים בשווקים פיננסיים ובענפי פיתוח טכנולוגיים
מינוף יכולות הבינה המלאכותית ככלי לקבלת החלטות, מיטוב תהליכים ושיפור ביצועים
שליטה במכשירים פיננסיים שונים, מסחר אסטרטגי ומומחיות בניהול סיכונים
ממשקים מאובטחים ויציבים לברוקרים ואל מאגרי מידע
ניהול תיקים אוטומטי, תוך התחשבות בכל היבטי ניהול הסיכונים , תיק ההשקעות והמצב בשוק הפיננסי

תהליך ההשקעות הטכנולוגי

מקורות נתונים
עיבוד נתונים טכניים ופונדמנטליסטיים
בחינת אסטרטגיות וכל היבטי ניהול הסיכונים
הרכבת חוזים
ביצוע עסקאות וניהולם בשוטף עד לסגירתם או פקיעתם